Văn hóa...nền tảng tư duy & hành vi mỗi con người Trang chủ | Thư ngỏ | Download | English | Đăng ký

     


     

Nhân học là gì
Định nghĩa nhân học
Người viết: Administrator   
16/09/2008

Định nghĩa nhân học

Nhân học (Anthropology) là nghành khoa học nghiên cứu về con người, từ  cổ đại đến hiện đại, về các cách 1-2-1.jpgthức sinh tồn của họ qua không gian và thời gian. Nhân học được chia thành nhiều nhánh, mỗi nhánh nghiên cứu một khía cạnh của cuộc sống con người. Có nhánh nghiên cứu về sự tiến hóa của con người hiện đại từ người tiền sử (Nhân học thể chất). Nhánh khác lại chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ, về sự hình thành và phổ biến của ngôn ngữ…..  Trong thời đại toàn cầu hóa, con người từ các các châu lục khác nhau, nói các ngôn ngữ khác nhau, có các giá trị văn hóa và tôn giáo khác nhau tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn bao giờ hết trong “ngôi làng toàn cầu”. Nhân học trở thành một công cụ quan trọng giúp các thành viên của cộng đồng này tìm tòi, giải thích và hiểu về sự “không giống nhau” giữa các nhóm người và đề cao sự đa đạng văn hóa của loài người. Bên cạnh đó, Nhân học cho chúng ta biết rẳng bất chấp sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, màu da…tất cả chúng ta đều có cùng một nguồn gốc, bản chất và số phận chung.
Cập nhật ( 11/10/2010 )
Đọc tiếp...
 
www.nhanhocvn.net là trang web về nhân chủng học | Copyright Tùng Nguyễn @2007 | Y!M: nvtung1@gmail.com